Strona główna Aktualności Konferencje prasowe Podsumowanie roku wsparcia z rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Podsumowanie roku wsparcia z rządowego programu „Rodzina 500 plus”

W sobotnie przedpołudnie, 8 kwietnia 2017 r. w Gorlicach odbyła się konferencja prasowa Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś. Tematem wiodącym było podsumowania roku wsparcia z rządowego programu „Rodzina 500+”.

Poseł Barbara Bartuś konferencję rozpoczęła jednak od przedstawienia swojego, kolejnego już sukcesu ustawodawczego. Sejm RP na swoim 39 posiedzeniu przyjął ustawę, która znosi opłaty dodatkowe wymierzane obowiązkowo przez ZUS płatnikom składek i instytucjom finansowym za pomyłki w dokumentach i przekazach płatniczych. Zmianę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Poseł Barbara Bartuś napisała już kilka lat temu, uzyskała poparcie swojego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i w 2009 roku projekt po raz pierwszy został złożony do Sejmu. Niestety większość koalicyjna PO i PSL nie pozwoliła na uchwalenie tej nowelizacji w poprzednich kadencjach.

 

Mimo, iż opłata nie była wysoka i zbyt uciążliwa, bo średnio wynosiła od kilka do kilkadziesiąt złotych, to była ona uciążliwa. Pani Poseł nie kryła radości że jej postulat został przyjęty i ZUS nie będzie już wymierzał opłaty dodatkowej opisanej dotąd w przepisach art. 47 ust. 10c – 10g.

Podsumowując rok od wprowadzenia programu „Rodzina 500 plus” Barbara Bartuś podkreśliła, że Rząd stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, wbrew twierdzeniom PO, znalazł pieniądze i od kwietnia 2016 roku wypłacane jest po 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez żadnego kryterium dochodowego. W ciągu roku 3 mln 820 tys. dzieci w Polsce skorzystało już z rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W samym województwie małopolskim świadczenie wychowawcze otrzymało 362 tys. dzieci, a mówiąc tylko o powiecie gorlickim jest to liczba 14 432 dzieci. Poseł Barbara Bartuś zaznaczyła jednocześnie, iż wypłacane świadczenie nie można definiować, jako kolejnego świadczenia socjalnego. Wszystkie dotychczasowe świadczenia rodzinne są wypłacane na tych samych co wcześniej zasadach, a kwoty zasiłków są nawet podwyższane i w tym roku podniesione zostaną też progi dochodowe. Program „Rodzina 500 plus” ma na celu zapewnienie stabilizacji i pewności finansowej dla rodzin z dziećmi, ale przede wszystkim ma zachęcać przez to do posiadania większej ilości dzieci. Jest nadzieja, że program spełni swoje zadanie, bo już zwiększyła się liczba urodzeń. Ponadto zauważalne jest że wzrósł popyt wewnętrzny i ożywia się gospodarka, w części właśnie dzięki pieniądzom z tego rządowego programu.

Program „Rodzina 500 plus” przewiduje wypłatę świadczenia już od pierwszego dziecka w rodzinach mniej zamożnych, gdy dochód na członka rodziny wynosi do 800 zł miesięcznie lub 1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym. W powiecie gorlickim świadczenie wychowawcze od pierwszego dziecka pobiera aż 77% rodzin.

Poseł zaznaczyła, że potrzebne jest jednak udoskonalenie programu pod względem rozpatrywania wniosków, gdy jedno z rodziców pracuje poza granicami Polski. Obecnie decyzje w tym zakresie wydają Marszałkowie Województw i w Małopolsce niektóre rodziny już rok od złożenia wniosku bezskutecznie czekają na decyzje i pieniądze.

Poseł Barbara Bartuś postuluje zmianę organu wydającego decyzję i przeniesienie tych kompetencji do Wojewody, czyli przedstawiciela Rządu w terenie.

Pani Poseł podczas konferencji prasowej odniosła się także do informacji z lokalnej gazety o  decyzji nadania Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej imienia Ś.P. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Poseł Barbara Bartuś po przeczytaniu tej informacji, rozmawiała z Ministrem Rolnictwa Krzysztofem Jurgielem, który na jej prośbę przeanalizował tę sprawę. Z posiadanych w Ministerstwie dokumentów wynika, że kilka lat temu Starostwo Powiatowe w Gorlicach przekazując szkołę pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa nie zamieściło nawet żadnej wzmianki o tym, iż szkoła posiada już patrona lub posiadała jako patrona Stanisławę Groblewską – porucznika AK. Obecnie wpłynął wniosek iż społeczność szkolna oraz mieszkańcy chcieliby aby patronem szkoły został Prezydent RP Prof. Lech Kaczyński.

Decyzja w tej sprawie, wbrew temu co pisały media, jeszcze nie zapadła, ale po uzyskaniu przez Ministerstwo nowych informacji prawdopodobnie szkoła nie otrzyma imienia Prof. Lecha Kaczyńskiego.

Korzystając z okazji na koniec Poseł Barbara Bartuś złożyła wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstałego Pańskiego.