Strona główna Aktualności Inne Terminy zgłoszeń do majowych Konkursów zostały wydłużone

Terminy zgłoszeń do majowych Konkursów zostały wydłużone

Jeszcze do wtorku 21 marca 2017 r. do godz. 15.00 szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne mogą zgłaszać swój udział w konkursach historycznych „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” oraz „Józef Piłsudski w służbie Niepodległej. W 150. rocznicę urodzin Marszałka”.

Chodzi o samo zgłoszenie szkoły. Zgłoszenia imiennych list uczniów będzie następowało w terminach późniejszych, określonych w Regulaminach zamieszczonych na stronie www.barbarabartus.pl.

Tegoroczne konkursy organizowane przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś zostały ogłoszone na stronach Kuratorium Oświaty w Krakowie i skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa małopolskiego. Poseł Barbara Bartuś cieszy się iż zgłoszenia napływają z całej Małopolski, ale bardzo jej też zależy na udziale uczniów z powiatu gorlickiego i całego tzw. Subregionu Sądeckiego.

Aby dać jeszcze szanse na zgłoszenie, szczególnie tym szkołom, które brały udział w Konkursach w latach poprzednich, decyzją Pani Poseł pierwsze terminy na zgłoszenia zostały dla wszystkich szkół wydłużone.

Konkursy są dwuetapowe. Pierwszy etap powinny zorganizować szkoły we własnym zakresie, a następnie zgłosić do finału trzyosobowe zespoły. Finał Konkursu dla Gimnazjum odbędzie się 8 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach. A dla Szkół ponadgimnazjalnych 17 maja 2017 r. również o godz. 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu.

Patronat honorowy nad tegorocznym Konkursem „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” objął Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński, a nad Konkursem „Józef Piłsudski w służbie niepodległej. W 150. Rocznicę urodzin Marszałka” objęli Prezes IPN Pan dr Jarosław Szarek oraz Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak.

Jak co roku, dla wszystkich uczestników finału konkursów przewidziane są upominki. Nagrodami głównymi w poszczególnych konkursach są wyjazdy zespołów wraz z opiekunami do Brukseli i Warszawy.

Informacje o konkursach wraz z formularzami zgłoszeń zostały przez biuro poselskie Barbary Bartuś rozesłane do szkół z powiatów gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego oraz miasta Nowego Sącza pod koniec lutego br. Regulaminy z wykazami obowiązującej literatury można pobrać na stronie internetowej Poseł Barbary Bartuś.

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Biurze Poselskim Poseł Barbary Bartuś przy ulicy Świeykowskiego 3/3 w Gorlicach tel./fax 18 352 01 13 lub 666 016 999 w poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00 oraz wtorek i piątek w godz. od 09.00 do 15.00.