Strona główna Aktualności Inne Poseł Barbara Bartuś na zebraniu wiejskim Sołectwa Berdechów

Poseł Barbara Bartuś na zebraniu wiejskim Sołectwa Berdechów

Już po raz kolejny, 5 marca 2017 roku w niedzielne przedpołudnie, Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wzięła udział w zebraniu wiejskim organizowanym na terenie Gminy Bobowa.

Korzystając z czasu oczekiwania na rozpoczęcie zebrania Sołectwa Berdechów w drugim terminie Poseł Barbara Bartuś omówiła wybrane reformy wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość w tej kadencji Sejmu RP. Do najważniejszych należy wprowadzenie programu 500+, który jest realizowany już od kwietnia 2016 r. i pomaga polskim rodzinom. Dzięki comiesięcznej wypłacie 500 zł na dziecko ograniczono ubóstwo w rodzinach, gdzie wychowywane są dzieci i przede wszystkim zapewniono im pewną stabilizację finansową, co stwarza nadzieję na poprawę demografii w Polsce.

Ważnym, i zrealizowanym zobowiązaniem Prawa i Sprawiedliwości, jest też uchwalenie przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Poseł Barbara Bartuś omówiła też wprowadzoną nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która daje możliwość właścicielowi bez zbędnej biurokracji wyciąć u siebie na prywatnej posesji drzewo lub krzewy. Niestety zmienione przepisy zostały przez niektórych nadużyte.  W dużych miastach doszło nawet do sytuacji nieuprawnionej wycinki drzew, aby pusty teren następnie sprzedać deweloperom. Dlatego też będzie kolejna nowelizacja ustawy. Posłowie wnioskodawcy, w tym Poseł Barbara Bartuś, proponują wprowadzenie przepisów, które będą dawać możliwość weryfikacji, czy wycinka była rzeczywiście przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Wprowadzona zostanie konieczność złożenia prostego zgłoszenia, gdzie trzeba będzie podać numer działki, na której będą prowadzone prace wycinkowe, czego będą dotyczyły i kiedy zostaną przeprowadzone.

Burmistrz Bobowej podkreślił, że Gmina Bobowa co roku zakupuje sadzonki drzew, które następnie odstępuje mieszkańcom w celu zalesiania terenu. Inicjatywa ta cieszy się dużym powodzeniem i co roku w Gminie jest sadzone tysiące nowych drzew.

Jako że było to zebranie wiejskie, to mieszkańcy Berdechowa najbardziej byli zainteresowani sprawami lokalnymi. Korzystając z obecności Posła na Sejm RP chcieli też wymóc na Burmistrzu zobowiązanie natychmiastowego wyasfaltowania wszystkich dróg w sołectwie. Gospodarz Gminy nawiązując do wcześniejszych wizji i uzgodnień w terenie odniósł się do problematycznych odcinków i niestety wiele z dróg w sołectwie ma nieuregulowane sprawy własnościowe. Dojazdy do domów są położone na prywatnych posesjach i jednocześnie jest brak zgody między niektórymi sąsiadami, co wręcz uniemożliwia realizacje inwestycji przez Gminę.