Strona główna Aktualności Inne Gorlickie uroczystości upamiętniające „Żołnierzy Wyklętych”

Gorlickie uroczystości upamiętniające „Żołnierzy Wyklętych”

W niedzielne popołudnie 26 lutego 2017 roku sala teatralna Gorlickiego Centrum Kultury wypełniła się po brzegi mieszkańcami powiatu gorlickiego, Sądecczyzny i zaproszonymi gośćmi.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”, już po raz czwarty, Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś przy współpracy Gorlickiego Centrum Kultury oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zorganizowała obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tegoroczne odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „Żołnierzom Wyklętymi połączone zostały z koncertem finałowym III Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej.

O godzinie 13.00 w Bazylice Mniejszej w Gorlicach została odprawiona Msza Św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny, podczas której modlono się za Ojczyznę i Niezłomnych. Poruszające i bardzo patriotyczne kazanie wygłosił ksiądz Proboszcz Stanisław Ruszel.

Obchody w GCK rozpoczęły się od hymnu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu, a następnie Poseł Barbara Bartuś odczytała List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pan Prezydent w swoim liście pisał:  Niepodległa Polska dokłada starań, aby należycie honorować swoich najlepszych synów, którzy w czasach terroru i zniewolenia dali wspaniałe dowody męstwa i odwagi, patriotyzmu i dzielności żołnierskich. Ponadto Prezydent RP docenił wysiłek wszystkich osób, które upowszechniają znajomość tego ważnego rozdziału historii najnowszej Polski, a na koniec przekazał podziękowania organizatorom gorlickiego spotkania i mieszkańcom Gorlic osobiste, serdeczne pozdrowienia.

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński w swoim liście skierowanym do organizatorów i uczestników uroczystości w Gorlicach podkreślił że: Żołnierze Wyklęci zapisali piękne karty w księdze chwały oręża polskiego i zasługują na wyjątkowe miejsce w naszej narodowej świadomości.

Do organizatorów i uczestników swoje adresy okolicznościowe skierowali także Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Marian Banaś, ale także Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak.

Uroczystości swoją osobistą obecnością uświetnił Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Pan dr Jarosław Szarek.  Prezesowi towarzyszył główny specjalista Oddziału IPN w Krakowie Pan Dariusz Gorajczyk. Obecni byli także Posłowie Pani Anna Czech i Józef Leśnik, Senator Stanisław Kogut, kapłani z Ks. Dziekanem Stanisławem Ruszelem, wiceprezes Zarządu ds. Innowacji Polskiej Grupy Energetycznej i Radny Wojewódzki Paweł Śliwa, w imieniu Wojewody Józefa Pilcha – dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Mucha, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosiorowski, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Stanisław Nowak, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dr Tomasza Miłkowskiego Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach młodszy inspektor Krzysztof Tybor, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Józef Bajdel, dyrektor Oddziału Zakładu Gazownictwa w Krakowie Robert Kwiatkowski, Prokurator Prokuratury Okręgowej Michał Trybus, w imieniu ppłk Stanisława Laciugi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu mjr Grabarek, Kierownik Oddziału nr 1 Małopolskiego NSZZ Solidarność Krzysztof Kotowicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa w Gorlicach Józef Legutko, Komendant Straży Leśnej Mirosław Sternik, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Gładysz, Naczelnik Urzędu Skarbowego Jacek Maca, dyrektor Stadniny Koni Huculskich Stanisław Ciuba, samorządowcy w tym: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, wiceburmistrz Gorlic Łukasz Bałajewicz, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu w Gorlicach Tomasz Płatek, Radny Rady Miasta Gorlice Adam Piechowicz.

W wygłoszonym przez dr Jarosława Szarka wykładzie okolicznościowym padły słowa uznania dla organizatorów za zaangażowanie w działalność patriotyczną, historyczną i kulturalną mające na celu kultywowanie zapomnianej cząstki historii. Ponadto dodał, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla tych, którzy swoją postawą dali świadectwo nieugiętej woli walki i patriotyzmu. Na zakończenie pogratulował Laureatom III Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej oraz podkreślił, że to właśnie na całym młodym pokoleniu ludzi spoczywa kultywowanie pamięci o historii.

Podczas obchodów Laureaci III Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej otrzymali dyplomy oraz nagrody, ale także po raz kolejny, choć tym razem przy znacznie większej publiczności, mieli okazję na scenie sali teatralnej GCK przedstawić swój talent. Jako pierwszy wystąpił zespół „Ptoszkowioki” składający się z uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ptaszkowej w utworze „Jest takie miejsce”. Piosenkę z repertuaru Haliny Kunickiej „Czy jest coś piękniejszego na tym świecie” wykonała Matylda Juruś - najmłodsza laureatka w kategorii solista. Piękną barwę i mocny głos zaprezentowała Patrycja Kotarba, uczennica klasy I Technikum Zespołu Szkół nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu, w utworze „Taki kraj” Jana Pietrzaka. Siostry Hanna i Zofia Smołkowicz wykonały utwór ze ścieżki muzycznej do filmu pt. „Miasto 44”.

Uroczystość zwieńczył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza pod batutą kapelmistrza mjr Leszka Mieczkowskiego. Muzycy znad Dunajca znani są z występów nie tylko w Polsce, ale również i za granicą. Zaprezentowali publiczności kilkanaście utworów o tematyce patriotycznej.

Uroczystość poprowadzili Pani Elwira Latasiewicz oraz Pan Krzysztof Jędrzejczyk.

Kończąc Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś podziękowała współorganizatorom za pomoc w przygotowaniu obchodów, a wszystkim przybyłym za udział.

Listy okolicznościowe:

1. Prezydenta RP
2. Marszałka Sejmu RP
3. Marszałka Senatu RP
4. Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
5. Sekretarza Stanu Ministerstwa Finansów