Strona główna Aktualności Spotkania Poseł Barbara Bartuś spotyka się z mieszkańcami Gminy Bobowa

Poseł Barbara Bartuś spotyka się z mieszkańcami Gminy Bobowa

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś co roku organizuje spotkania otwarte ze swoimi wyborcami w różnych miejscowościach okręgu. Początek roku to też moment, kiedy sołtysi organizują zebrania wiejskie. Do zadań tego organu uchwałodawczego sołectwa należy m.in. uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa oraz rozpatrywanie sprawozdań z pracy organów sołectwa. Jednak, aby uchwały zebrania były wiążące, to konieczne jest odpowiednie kworum. Jeżeli tego kworum nie ma, to zwołuje się zebranie w drugim terminie, czyli zebranie rozpoczyna się pół godziny później.

Poseł Barbara Bartuś postanowiła wykorzystać ten czas oczekiwania mieszkańców na rozpoczęcie drugiego terminu do przedstawienia sprawozdania z pracy Sejmu RP VIII kadencji i ze swojej działalności.

W niedzielę 12 lutego 2017 r. uczestniczyła w zebraniu wiejskim w Siedliskach, gdzie omówiła niektóre z ważnych zmian ustawowych wprowadzonych przez Sejm RP, gdy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Najważniejsze to wprowadzenie programu 500+, który bardzo pomógł polskim rodzinom, ograniczył ubóstwo i dowartościował rodziny. Poseł Barbara Bartuś podkreśliła fakt, iż te pieniądze wpływają pozytywnie na gospodarkę, gdyż zwiększają popyt. Mówiła też o świadczeniach dla osób starszych.

W ubiegłym roku przyznano jednorazowe dodatki do niskich świadczeń, a obecnie najniższe emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności zostają podwyższone do 1 tysiąca zł. Od października 2017 roku wchodzi w życie uchwalona ustawa o przywróceniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

W niedzielę 19 lutego 2017 r. rano odbyło się zebranie w Jankowej, a w południe w Wilczyskach i Poseł Barbara Bartuś również w nich wzięła udział.

Podczas spotkań, Pani Poseł chętnie odpowiadała również na kierowane do niej pytania. Tematem podnoszonym wszędzie i budzącym wiele emocji jest planowanie wprowadzenia dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dyskusja bywała ożywiona, ale mogła dotyczyć tylko ogólnych założeń, ponieważ żadnego projektu ustawy jeszcze nie ma.