Strona główna Aktualności Sejm Z oficjalną wizytą w Republice Łotewskiej

Z oficjalną wizytą w Republice Łotewskiej

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wiceprzewodnicząca Polsko – Łotewskiej Grupy Parlamentarnej towarzyszyła wraz z Przewodniczącym Grupy Posłem Wojciechem Skurkiewiczem oraz Senatorem Kazimierzem Kleiną (PO) Marszałkowi Sejmu RP Markowi Kuchcińskiemu podczas Jego oficjalnej wizyty na Łotwie.  W Rydze Polska delegacja przebywała w dniach 1 – 2 lutego 2017 roku na zaproszenie Pani Ināry Mūrniece Przewodniczącej Parlamentu Łotewskiego.

Podczas spotkań z najwyższymi władzami łotewskimi, poruszono tematy dotyczące m.in. współdziałania w zakresie bezpieczeństwa, a zwłaszcza wzmocnienia wschodniego skrzydła NATO.

Omawiano zagadnienia odnoszące się do przyszłych losów Unii Europejskiej, a konkretnie powrotu do wizji Europy wolnych i niezależnych państw. Zwrócono uwagę na konieczność powrotu Europy do chrześcijańskich korzeni. Podkreślono również potrzebę pilnego umocnienia stosunków polsko-łotewskich.

W stolicy Łotwy Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz towarzyszący mu parlamentarzyści spotkali się z Metropolitą Ryskim Jego Ekscelencją Księdzem Arcybiskupem Zbigniewem Stankiewiczem. W Ambasadzie RP odbyło się także spotkanie z Polonią.

Poseł Barbara Bartuś wzięła też udział w uroczystym otwarciu przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego wystawy poświęconej historii zbrodni katyńskiej i jej ofiarom, które przygotowane zostało przy współpracy Muzeum Katyńskiego w Warszawie, Łotewskiego Muzeum Wojny w Rydze oraz Instytutu Pamięci Narodowej i Ambasady RP w Rydze.