Strona główna Aktualności Konferencje prasowe Podsumowanie 100 dni rządu Prawa i Sprawiedliwości

Podsumowanie 100 dni rządu Prawa i Sprawiedliwości

Wraz z upływem 100 dni od powołania rządu Premier Beaty Szydło, 29 lutego 2016 r. Poseł Barbara Bartuś w swoim biurze poselskim zorganizowała konferencję prasową, podsumowującą pierwsze 100 dni rządu Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Bartuś zaznaczyła, iż okres ten okazał się bardzo aktywny i pozwolił na wprowadzenie wielu kluczowych zmian, polepszających sytuację Polaków.

Największym sukcesem nowego rządu jest przyjęcie ustawy o programie „Rodzina 500+”. Jest to dodatek rodzinny 500zł na drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody, z którego będą mogły skorzystać rodziny mieszkające zarówno na wsi, jak i małych i dużych miastach. Świadczenia otrzymają także rodziny zastępcze.

Poseł Bartuś podczas konferencji odniosła się do wielu spornych kwestii, m.in. udzielania wsparcia również na pierwsze dziecko, wyjaśniając, że rodzina uzyska świadczenie na każde dziecko w przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł netto, a w rodzinie w dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł netto.

Ważną zmianą jest też zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Warto podkreślić, że ustawa została wprowadzona na życzenie walczących o to rodziców. Nowelizacja m.in. umożliwia rodzicom dzieci urodzonych w 2009r., które uczęszczały do 1. klasy szkoły podstawowej jako 6-latki, kontynuację nauczania od nowego roku szkolnego w 1. klasie. Pani Poseł zaprzeczyła też jakoby nie było miejsca w przedszkolach dla 3-latków.

Do zrealizowanych przez rząd PiS obietnic wyborczych należy również uchwalenie ustawy o podatku bankowym, którym obłożone zostaną m.in. banki, firmy pożyczkowe i ubezpieczeniowe oraz SKOK-i. Pozyskane środki mają być dodatkowym źródłem finansowania wydatków budżetowych, m.in. projektu 500+.

Rząd dokonał ponadto zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, radiofonii i telewizji, ustawie prawo o prokuraturze, ustawie o policji, służbie cywilnej, ubezpieczeniach rolnych i administracji podatkowej.

Pani Poseł poinformowała o najbliższych planach rządu, m.in. o pracach nad uchwaleniem podatku od supermarketów. Do tej pory przeprowadzone zostały szerokie konsultacje społeczne z przedstawicielami handlowców, co pokazuje, że rząd słucha głosu Polaków.

W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie prezydenckiego projektu, przywracającego wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Równocześnie, by uzyskać minimalną emeryturę konieczny będzie staż pracy, odpowiedni 20 i 25 lat.

W tym roku dużą ulgę odczują także seniorzy powyżej 75. roku życia. Będą mogli nieodpłatnie otrzymać leki, znajdujące się na wykazie przygotowanym przez ministra zdrowia.

Na konferencji potwierdzona została także informacja dotycząca planów podwyższenia kwoty wolnej od podatku.

Na zakończenie Pani Poseł podkreśliła jeszcze raz, że rząd przez pierwsze 100 dni pracował bardzo ciężko, choćby w porównaniu z poprzednim obozem władzy, a uchwalenie wielu ustaw zasługuje na słowa najwyższego uznania.