Strona główna Aktualności Spotkania Debata o oświacie z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską

Debata o oświacie z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską

Pod hasłem „Uczeń – rodzic – nauczyciel. Dobra zmiana” rozpoczęła się ogólnopolska debata o systemie oświaty. Jej celem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmian wprowadzanych w edukacji przez obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Z inicjatywy Poseł Barbary Bartuś, 4 lutego 2016 r. wizytę w Gorlicach złożyła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Na miejsce konsultacji wybrano oddalony od Warszawy powiat gorlicki, w którym można spotkać się ze specyfiką małych ośrodków oświatowych. Jest to ogromne wyróżnienie dla naszego regionu, który przez ostatnie lata był zapomniany i spychany na margines.

Istnieją tutaj problemy odmienne niż te w stolicy Polski, których nie sposób dostrzec z daleka.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy, nauczyciele i rodzice uczniów uczęszczających do placówek oświatowych z terenu powiatów gorlickiego i nowosądeckiego.

Minister Edukacji Narodowej podkreśliła, że jest to pierwsza tak wielka debata dotycząca oświaty w skali europejskiej.  Pani Anna Zalewska w sposób szczegółowy przedstawiła propozycje zmian, ukazując równocześnie zatrważający stan oświaty, z jakim mamy do czynienia obecnie.

Często podejmowanym tematem był problem 6-latków. Jak potwierdziła Anna Zalewska to rodzice zdecydują, po konsultacji z nauczycielem przedszkola, czy ich dziecko jest zdolne do podjęcia nauki w szkole. Nie ma potrzeby ubiegania się o opinię poradni psychologicznej. Jedną z podjętych spraw był temat zniesienia testów dla szóstoklasistów oraz likwidacji gimnazjów. Minister przyznała, że sprawa jest w trakcie konsultacji. Zapewniła, że w przypadku zmian nikt nie straci pracy. W przypadku maturzystów padła zapowiedź, że uzyskają możliwość odwołania się od wyników matury, ogłoszonych przez Centralną Komisję Edukacyjną. Ważną zmianą jest też powrót nauczania historii w liceach ogólnokształcących na każdym etapie kształcenia. Minister zwróciła bowiem uwagę jak kluczowe jest osadzenie młodego człowieka w odpowiednich wartościach. Zmieniony będzie także program nauczania, którego przygotowaniem zajmą się nauczyciele - specjaliści.

Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, co dało się zauważyć po frekwencji na sali. Z przekazywanych przez słuchaczy głosów, wynika, że spotkanie było bardzo udane, a słowa  Pani Minister trafiły do zgromadzonych. Jak przekonują organizatorzy dyskusja z całą pewnością przyczyni się do wypracowania dobrych pomysłów, które spowodują poprawę funkcjonowania oświaty w Polsce. Jest również dowodem na to, że dla rządu głos obywateli jest bardzo ważny.