Strona główna Aktualności Sejm Otwarcie COT ZUS w Nowym Sączu

Otwarcie COT ZUS w Nowym Sączu

We wtorek 5 września 2017 roku Poseł Barbara Bartuś miała przyjemność uczestniczyć w uroczystym otwarciu w Nowym Sączu szóstego w Polsce Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Centrum to ma poprawić klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostęp do uzyskania fachowej informacji. Nowosądecka placówka, włączona w ogólnopolską sieć COT-ów i obejmuje swoim działaniem teren całej Polski.

Dla Pani Poseł była to przyjemna chwila, bo po 8 latach rządów PO-PSL, kiedy to na Sądecczyźnie likwidowano miejsca pracy, nastał czas kiedy Państwo Polskie przywraca lub tworzy tu miejsca pracy. W nowo utworzonej jednostce zatrudnienie znalazło ponad 70 osób, z czego 50 to są nowe etaty.

Na otwarcie COT-u w Nowym Sączu przyjechali z Warszawy liczni goście. Był m.in. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan dr Marcin Zieleniecki i Prezes ZUS Pani prof. Gertruda Uścińska

Poseł Barbara Bartuś, jako były pracownik ZUS i trzecią kadencje członek sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, jest znakomicie zorientowana w kwestiach dotyczących ZUS. Świetnie rozumie skalę odpowiedzialności, obciążenie obowiązkami i poziom wymagań kompetencyjnych stawianych przed pracownikami. Zna też sytuację niskich oraz bardzo niskich płac, a jednocześnie ciągłą nagonkę medialną na ZUS i jego pracowników. Czuje także oczekiwania płatników składek i świadczeniobiorców, a szczególnie emerytów ze swojego terenu, gdzie to po latach płacenia składek otrzymują często bardzo niskie świadczenia.

Wszystko to znalazło odzwierciedlenie w wystąpieniu Pani Poseł. Rozpoczęła od wspomnienia walki przeciwko likwidacji bardzo dobrze funkcjonującej w sądeckim Oddziale ZUS Poligrafii i przeniesienia jej zadań na Śląsk. Niestety była to walka nieskuteczna. Wspomniała też posiedzenia Komisji Polityki Społecznej zwoływane w poprzedniej kadencji Sejmu na jej wniosek, a dotyczące złego zarządzania Zakładem, nadmiernego obciążenia pracą oraz mobbingu w ZUS i jednocześnie bardzo niskich wynagrodzeń dla pracowników, szczególnie na tzw. Prowincji.

Jednocześnie Poseł Barbara Bartuś wyraziła ogromną radość, że sytuacja w ramach „dobrej zmiany” faktycznie ulega poprawie. Oddział ZUS w Nowym Sączu uzyskał nowe zadania i nowe etaty, a od ubiegłego roku rozpoczęły się podwyżki płac pracowniczych. Wszyscy też mogą liczyć na racjonalizację obciążenia pracą o czym wcześniej w rozmowie poinformowała ją Pani Prezes Uścińska.

Pracownikom nowej jednostki Pani Poseł życzyła dobrej, satysfakcjonującej pracy, a jednocześnie poczucia odpowiedzialności za przekazywane informacje. Zwróciła też uwagę, iż to od ich pracy zależy postrzeganie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Polaków.