Strona główna Aktualności Inne Na spotkaniu roboczym u Wojewody Małopolskiego

Na spotkaniu roboczym u Wojewody Małopolskiego

Dnia 22 sierpnia 2017 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie z udziałem Pani Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś w sprawie ustalenia wspólnych działań władz samorządowych i służb wojewody małopolskiego w związku z zaistniałą sytuacją na terenie byłej Rafinerii Naftowej „Glimar” w Gorlicach.

W spotkaniu wzięli udział Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik, Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron, Starosta Gorlicki Pan Karol Górski, Burmistrz Miasta Gorlice Pan Rafał Kukla, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Paweł Ciećko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach Pani Jadwiga Wójtowicz.

Przedstawiciele poszczególnych instytucji przedstawili posiadane informacje oraz uzgodnione zostały dalsze kroki w zakresie likwidacji potencjalnego zagrożenia. Wszyscy zadeklarowali zaangażowanie i pełną gotowość do działań mających na celu szybkie i skuteczne rozwiązanie kwestii odpadów pozostających na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar”.

Na podstawie przedstawionych informacji stwierdzono, że na chwilę obecną nie występuje zagrożenie, które w istotny sposób mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo w regionie. Niemniej jednak zobowiązano stosowne służby do stałego monitorowania sytuacji. Na koniec uzgodniono bezwzględną konieczność ustalenia kolejnych spotkań w celu nadzorowania przebiegu sprawy i analizy realizacji podjętych działań.