Strona główna Aktualności Sejm O Prezydenckim projekcie zmian w kodeksie pracy

O Prezydenckim projekcie zmian w kodeksie pracy

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś 12 lipca 2017 roku, podczas trzeciego dnia 45 posiedzenia Sejmu, występując w imieniu swojego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zawnioskowała o dalsze prace nad przedstawionymi przez Prezydenta RP propozycjami zmian w kodeksie pracy.

Celem prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, jest wprowadzenie zmian ułatwiających realizację uprawnień pracowniczych. Projektowana ustawa wprowadza zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu i nakaz równego traktowania przy nawiązaniu oraz rozwiązaniu stosunku pracy. Wzmacnia ochronę osób korzystających z uprawnień rodzicielskich.

Poseł Barbara Bartuś w trakcie swojego oświadczenia zaznaczyła, że zapewnienie skutecznej ochrony praw pracowniczych możliwe jest tylko dzięki dobrze funkcjonującemu systemowi prawnemu. Zmieniające się realia społeczne i gospodarcze, a także pojawiające się wraz z nimi coraz to nowe zagrożenia godzące w podstawowe prawa pracownicze, powodują konieczność aktualizacji norm ochronnych prawa pracy.