Strona główna Aktualności Inne Z misją obserwacyjną w Albanii

Z misją obserwacyjną w Albanii

Przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w dniach 22-26 czerwca 2017 roku przebywali z misją obserwacyjną na wyborach parlamentarnych w Albanii. Z Polski do Tirany udała się trzyosobowa delegacja z przewodniczącą Poseł Barbarą Bartuś na czele.

Pierwsze dwa dni pobytu w Albanii, jeszcze przed niedzielnymi wyborami, parlamentarzyści z kilkunastu krajów uczestniczyli w zorganizowanych w tym celu przez OBWE i ODHIR specjalnych briefingach. Spotkania z obserwatorami długoterminowymi ODHIR, przedstawicielami Centralnej Komisji Wyborczej oraz z przedstawicielami głównych partii politycznych pozwoliły na lepsze poznanie sytuacji przedwyborczej w tym kraju i przygotowanie się do obserwacji.

Delegacja Sejmu i Senatu RP oraz Wiceprzewodniczący PE Ryszard Czarnecki w piątek wieczorem spotkali się również z Panem Karolem Bachurą Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Republice Albanii. Pan Ambasador omówił sytuację polityczną w Albanii oraz relacje polsko-albańskie.

Glosowanie w niedzielę 25 czerwca miało odbywać się w godzinach od 7.00 do 19.00. Polska Delegacja, na pół godziny przed otwarciem lokalu wyborczego stawiła się w wyznaczonej komisji w Tiranie, aby obserwować przygotowanie i otwarcie glosowania. Po śniadaniu, zgodnie z wytycznymi organizatorów, udali się do miasta Durres, gdzie łącznie odwiedzili 12 lokali.

Przed godz. 19.00 ogłoszono wydłużenie głosowania do 20.00. Poseł Barbara Bartuś wykorzystała tę okazję, aby wziąć udział we Mszy Świętej. W kościele Św. Dominika w Durres od czerwca do września o godzinie 19.00 są odprawiane Msze Święte po polsku.

Ponownie przed lokalem, gdzie zaplanowano obserwacje zakończenia głosowania, Poseł Barbara Bartuś pojawiła się o godz. 19.55 i ku jej zaskoczeniu okazało się, że lokal od 5 minut jest już zamknięty. Nie było jednak problemów z wejściem i cała Delegacja mogła obserwować procedurę zamknięcia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że polska Delegacja ZP OBWE była przyjmowana z wielką życzliwością i serdecznością przez członków wszystkich Komisji wyborczych.

W odróżnieniu od naszego kraju, w Albanii głosy nie są liczone w lokalach wyborczych. Po zamknięciu urny i spakowaniu niewykorzystanych kart oraz wszystkich innych materiałów, przedstawiciele Komisji wyborczej w obstawie uzbrojonej policji, przewieźli wszystko do Centrum Liczenia.

Cała polska Delegacja również przejechała do Centrum. Na miejscu dowiedzieli się od przebywających tam obserwatorów z ramienia ODHIR, że pierwsze urny dostarczone zostały jednak już przed godziną 20.00. W sumie to Centrum miało przyjąć głosy z 70 lokali, a o 22.00 miało rozpocząć się liczenie. Kolejny raz okazało się jednak iż podawane godziny są bardzo względne. W tym dniu wcale nie rozpoczęto liczenia, a urny były przyjmowane do godziny 23.30.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów parlamentarnych, istotnych z punktu widzenia statusu kraju jako kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej, czuwało 3 tys. obserwatorów z czego ponad 300 należało do Organizacji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Każdy zespół w wyznaczonych obwodowych komisjach wyborczych dokonywał obserwacji głosowania, aby na koniec móc sporządzić raport z przebiegu wyborów.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej misje zagranicznych obserwatorów monitorujące wybory, w tym OBWE/ODIHR, Parlamentu Europejskiego, Zgromadzeń Parlamentarnych OBWE oraz Rady Europy uznały wybory za wolne, przestrzegające podstawowych wolności, jednakże upolitycznione struktury wyborcze zmniejszyły zaufanie do procesu wyborczego.  Odnotowano pojedyncze incydenty wyborcze.