Strona główna Aktualności Inne Wizyta Delegacji Republiki Uzbekistanu w Sejmie RP

Wizyta Delegacji Republiki Uzbekistanu w Sejmie RP

Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE Poseł Barbara Bartuś i Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Poseł Stanisław Piotrowicz w czwartek 22 czerwca 2017 r. spotkali się w Sejmie RP z delegacją Republiki Uzbekistanu, której przewodniczył Pan Akmal Saidov.

Wizyta organizowana przez misję OBWE w Uzbekistanie i ODIHR związana była z pracami nad zwiększeniem efektywności działania Centrum Praw Człowieka i tym samym w realizacji zagranicznych zobowiązań Uzbekistanu w dziedzinie praw człowieka.

Akmal Saidov jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i wykładowcą. Od 2000 roku jest przewodniczącym Komitetu ds. instytucji demokratycznych, organizacji pozarządowych i samorządowych organów obywatelskich Izby Ustawodawczej Parlamentu Republiki Uzbekistanu. W 2015 r. kandydował na Prezydenta Republiki Uzbekistanu. Obecnie jest członkiem Parlamentu oraz Szefem Narodowego Centrum Praw Człowieka.

Trzeba przyznać, że rozmowy przebiegały w bardzo dobrej atmosferze. Przewodniczący Delegacji Uzbekistanu wykazał się bardzo dużą znajomością historii i geografii Polski. Wspomniał też, iż na swoich wykładach mówi o naszej Konstytucji 3-ego Maja, jako pierwszej w Europie i bardzo postępowej.

Po zakończonym spotkaniu delegacja Republiki Uzbekistanu zwiedziła Sejm i Senat RP.