Strona główna

Aktualności

Spotkanie z delegacją gruzińską w ramach dorocznej sesji ZP OBWE

Na forum OBWE Polska, obok Kanady, Litwy, Norwegii, Rumunii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA, jest aktywnym członkiem „Grupy Przyjaciół Gruzji”.

W sobotę 8 lipca 2017 roku w ramach dorocznej sesji ZP OBWE w Mińsku doszło do gruzińsko - polskiego spotkania bilateralnego. Spotkanie to kolejny krok pogłębiania przyjaźni polsko-gruzińskiej i kontynuowania dobrej współpracy.

Inicjatywa dwustronnych rozmów wyszła ze strony nowej Przewodniczącej Delegacji Gruzińskiej Sofii Katsaravej. Dla Gruzji priorytetem jest uznanie przez społeczność międzynarodową suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji, w skład której wchodzą Abchazja i Osetia Płd. Gruzja nie uznaje funkcjonowania tych republik jako samodzielnych podmiotów.

Więcej…

 

Spotkanie z Prezydentem Stanów Zjednoczonych

W południe 6 lipca 2017 r. na Placu Krasińskich Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wygłosił pierwsze w Europie publiczne wystąpienie. Na Placu zgromadzili się polscy parlamentarzyści posiadający specjalne przepustki wydane przez administrację Stanów Zjednoczonych. Wśród Posłów i Senatorów RP, którzy zasiedli w pierwszych rzędach przed pomnikiem Powstania Warszawskiego była także Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przybył do Warszawy na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy wieczorem 5 lipca 2017 roku. Polska jest pierwszym krajem w Europie, w którym nowy Prezydent USA złożył wizytę. To ogromne wyróżnienie dla naszego kraju i duży sukces naszej dyplomacji.

Więcej…

 

Spotkanie z Delegacją doradców kongresmenów USA

W tle wizyty w Polsce Prezydenta USA Donalda Trumpa, w Sejmie RP w południe 5 lipca 2017 roku odbyło się też ważne spotkanie. Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, którego Poseł  Barbara Bartuś jest wiceprzewodniczącą, spotkał się z przebywającą z wizytą w Polsce delegacją wysokich rangą doradców kongresmenów amerykańskich, współpracowników kongresmenów zasiadających w komisjach spraw zagranicznych, obrony, sił zbrojnych i wywiadu Kongresu.

Tematyka spotkania dotyczyła wielu spraw, w tym aktualnego stanu polsko-amerykańskich relacji dwustronnych, współpracy w zakresie wojskowości i obronności, ale też bezpieczeństwa energetycznego. Strona amerykańska podzieliła pogląd polskich parlamentarzystów, że Nord Stream 2, który zakłada dostawy rosyjskiego gazu dla Europy Zachodniej z pominięciem Ukrainy, Polski oraz Słowacji, niszczy bezpieczeństwo energetyczne w Europie.

Więcej…

 

W Gorlicach powstała Grupa Straży Granicznej

W maju rok temu, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, przywrócono w Nowym Sączu Karpacki Oddział Straży Granicznej. Było to wypełnienie zobowiązania parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z Sądecczyzny, jakie złożyli mieszkańcom, po tym jak poprzedni Rząd PO-PSL zlikwidował ten Oddział.

Poseł Barbara Bartuś, jako cel postawiła sobie jednak nie tylko przywrócenie Oddziału Straży Granicznej do Nowego Sączą, ale też utworzenie Placówki Straży na Ziemi Gorlickiej. W poniedziałek 3 lipca 2017 roku zrobiono pierwszy krok w tym kierunku.

Więcej…

 

W Stróżach na „Biesiadzie u Bartnika”

Tradycyjnie w pierwszy weekend lipca, w Stróżach k/Grybowa odbyło się spotkanie braci pszczelarskiej. W tym roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel Biesiadę u Bartnika objął Honorowym Patronatem.

W niedzielę, 2 lipca 2017 roku w Biesiadzie wzięła udział Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, dla której temat oraz problemy związane z pszczelarstwem nie są obce. O związkach z pszczelarstwem mówił nawet Prezes „Sądeckiego Bartnika” Pan Janusz Kasztelewicz witając Panią Poseł Basię, jako córkę znanych mu pszczelarzy.

Coroczna Biesiada, to dla zainteresowanych szansa na zdobycie wiedzy. W tym roku konferencja szkoleniowa przebiegała pod hasłem „Pomóżmy pszczołom - pszczoły pomogą nam”.

Więcej…

 

Kongres Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze

„Polska jest jedna”, to hasło drugiego posiedzenia V Kongresu Programowego Prawa i Sprawiedliwości, które odbyło się 1 lipca 2017 r. w Przysusze k/Radomia. Kongres, w którym wzięła udział Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, był również okazją do podsumowania dotychczasowej pracy i sukcesów Rządu oraz zaprezentowania kierunków działań na najbliższe lata.

Z powiatu gorlickiego w zgromadzeniu oprócz Poseł Barbary Bartuś udział wzięli wybrani przez Zjazd Okręgowy w Nowym Sączu Delegaci: Tomasz Płatek, Marek Ludwin, Zygmunt Fryczek, Janusz Grąglewski i Adam Piechowicz.

Więcej…

 

Z misją obserwacyjną w Albanii

Przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w dniach 22-26 czerwca 2017 roku przebywali z misją obserwacyjną na wyborach parlamentarnych w Albanii. Z Polski do Tirany udała się trzyosobowa delegacja z przewodniczącą Poseł Barbarą Bartuś na czele.

Pierwsze dwa dni pobytu w Albanii, jeszcze przed niedzielnymi wyborami, parlamentarzyści z kilkunastu krajów uczestniczyli w zorganizowanych w tym celu przez OBWE i ODHIR specjalnych briefingach. Spotkania z obserwatorami długoterminowymi ODHIR, przedstawicielami Centralnej Komisji Wyborczej oraz z przedstawicielami głównych partii politycznych pozwoliły na lepsze poznanie sytuacji przedwyborczej w tym kraju i przygotowanie się do obserwacji.

Więcej…

 

Wizyta Delegacji Republiki Uzbekistanu w Sejmie RP

Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE Poseł Barbara Bartuś i Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Poseł Stanisław Piotrowicz w czwartek 22 czerwca 2017 r. spotkali się w Sejmie RP z delegacją Republiki Uzbekistanu, której przewodniczył Pan Akmal Saidov.

Wizyta organizowana przez misję OBWE w Uzbekistanie i ODIHR związana była z pracami nad zwiększeniem efektywności działania Centrum Praw Człowieka i tym samym w realizacji zagranicznych zobowiązań Uzbekistanu w dziedzinie praw człowieka.

Więcej…

 

Dyskusja nad wzmocnieniem wsparcia rodzin

W przeddzień rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu RP, wieczorem 19 czerwca 2017 roku, Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozmowy Minister Elżbiety Rafalskiej i wiceministrów z członkami Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczyły koniecznych zmian w różnych ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin. Najwięcej czasu poświęcono sprawie realizacji programu „Rodzina 500+”

Program ten wprowadził powszechne, od drugiego dziecka, nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do ukończenia osiemnastego roku życia, a z kryterium dochodowym (800/1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

Więcej…

 

Rozmowy z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś w poniedziałek 19 czerwca 2017 r. złożyła w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wizytę nowemu Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi. Poseł Barbara Bartuś na początek pogratulowała Panu Piotrowi Ćwikowi nominacji i wyraziła nadzieję na kontynuowanie dotychczasowej bardzo dobrej współpracy.

Powodem wyjazdu do Wojewody nie była jednak sama chęć przekazania osobistych gratulacji, ale przede wszystkim kontynuacja starań o sprawy Gorlickie. Tematem pierwszoplanowym była kwestia związana z dofinansowaniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorlicach. Poseł Barbara Bartuś przypomniała też fakt wykluczenia komunikacyjnego Gorlic i konieczność zorganizowania jak najszybciej spotkania wszystkich zarządców dróg przebiegających przez powiat gorlicki, aby poszukać możliwego i nieodległego w czasie rozwiązania.

Więcej…