Strona główna

Aktualności

Laureaci Konkursów Historycznych 2017 z wizytą w Warszawie

Laureaci tegorocznych konkursów historycznych, organizowanych przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś, 8 czerwca - tuż po północy - wyruszyli na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Wyjazd był nagrodą dla uczniów, którzy zajęli miejsca od drugiego do piątego w tegorocznych konkursach historycznych: „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” oraz „Józef Piłsudski w służbie Niepodległej. W 150 rocznicę urodzin Marszałka”, a także pierwsze miejsca w ,,III Gorlickim Konkursie Pieśni Patriotycznej” w kategorii soliści ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wycieczka organizowana i sponsorowana była przez Poseł Barbarę Bartuś oraz Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Gorlickiego Pana Tomasza Płatka.

Więcej…

 

W sprawie dodatków dla strażaków OSP

Podczas pierwszego dnia 43 posiedzenia Sejmu RP, w środę 7 czerwca 2017 roku, Poseł Barbara Bartuś zaprezentowała stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec projektów poselskiego i obywatelskiego dotyczących zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, a dotyczących dodatków dla strażaków ochotników.

W swoim wystąpieniu Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś podkreśliła że działalność w ochotniczych strażach pożarnych zasługuje na najwyższe uznanie i że Rząd wspiera działalność ochotniczych straży pożarnych.

Więcej…

 

Poseł Barbara Bartuś włączyła się w akcje czytania dzieciom

W poniedziałkowe przedpołudnie 5 czerwca 2017 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wzięła udział we wspólnym czytaniu, które w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, odbyło się w Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu.

Do udziału w XVI Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom przyłączyło się prawie 8 tysięcy placówek z całej Polski. Inicjatorem akcji jest Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.

W Bieczu, tak jak i w innych placówkach w całym kraju, czytanie rozpoczęto od wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”.

Więcej…

 

Piknik Rodzinny w Mogilnie

W niedzielne popołudnie 4 czerwca 2017 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wzięła udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Zespół Szkół w Mogilnie. Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Podczas pikniku Poseł Barbara Bartuś otrzymała od Pani Dyrektor Małgorzaty Skoczeń, Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców podziękowanie za współpracę i zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły. Pani Dyrektor w imieniu placówki wyraziła też wdzięczność Pani Poseł za pomoc i życzliwość.

Więcej…

 

Spotkanie ze szwedzką delegacją do ZP OBWE

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś jako przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, odpowiadając na zaproszenie Pani Ambasador Szwecji Ingi Eriksson Fogh, wzięła udział w spotkaniu ze szwedzką delegacją do ZP OBWE.

Spotkanie odbyło się 2 czerwca 2017 r. w rezydencji Ambasadora Szwecji w Warszawie, a Szwecję reprezentowali Kent Härstedt – Przewodniczący Delegacji Szweckiej i jednocześnie Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE oraz parlamentarzyści Göran Pettersson i Christian Holm Barenfeldt.

Więcej…

 

Spotkanie członków ZP OBWE

W austriackim mieście Villach w ostatnich dniach maja 2017 roku, odbyła się dwudniowa konferencja o mniejszościach narodowych Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w której uczestniczyło ponad 20 parlamentarzystów z 13 krajów. Polskę reprezentowali Przewodnicząca Delegacji Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś oraz Senator RP Grzegorz Bierecki.

Konferencja zwołana została przez panią Christine Muttonem, obecną Przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Villach to miasto w Karyntii, regionie Austrii zamieszkałym przez mniejszości narodowe Słoweńską i Włoską.

Więcej…

 

W Sejmie o trzeźwości Narodu

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś w piątek 26 maja 2017 roku uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Problemów Uzależnień oraz Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości pt. „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński.

Na konferencji związanej z ogłoszonym przez Sejm rokiem troski o trzeźwość Narodu poruszono kwestie wiążące się min. z potrzebą Narodowego Programu Trzeźwości, znaczeniem rodziny w profilaktyce uzależnień oraz szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu.

Więcej…

 

Gimnazjaliści z Korzennej spotkali się w Sejmie RP z Poseł Barbarą Bartuś

Uczniowie III klasy Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Korzennej w czwartek 25 maja 2017 r. odwiedzili Sejm RP i mogli "od środka" zobaczyć, jak wygląda praca parlamentarzystów. Uczestników wycieczki przywitała Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, ale również Marszałek Ryszard Terlecki, prowadząc obrady Sejmu, przekazał pozdrowienia znajdującej się na galerii młodzieży z Korzennej.

Wizyta gimnazjalistów przypadła na dzień posiedzenia Sejmu, toteż co do zasady nie powinni oni wychodzić na korytarze wewnątrz gmachu. Jednak za specjalnym zezwoleniem Szefa Kancelarii Sejmu, po wysłuchaniu prelekcji pani przewodnik z Wszechnicy Sejmowej, Poseł Barbara Bartuś oprowadziła uczniów z Korzennej po Sejmie, aż do części senackiej.

Więcej…

 

Jubileusz 120 lat istnienia OSP w Dominikowicach

W niedzielne popołudnie 21 maja 2017 r., na zaproszenie Prezesa OSP w Dominikowicach, Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś zaopatrzona w umocowania Pani Premier Beaty Szydło i Ministra Mariusza Błaszczaka wzięła udział w Jubileuszu 120 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz poświęcenia nowego wozu gaśniczego w Dominikowicach.

Uroczystość rozpoczęła się przy Wiejskim Domu Kultury w Dominikowicach Mszą Świętą koncelebrowaną. Po Mszy nastąpiła część oficjalna. Na maszt wciągnięto polską flagę, a Orkiestra OSP Dominikowice odegrała hymn państwowy.

Więcej…

 

Piknik Rodzinny w Ptaszkowej

„Mamy siebie – mamy tak wiele” to hasło towarzyszyło podczas V Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Ptaszkowej 20 maja 2017 r., na który zaproszona została również Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś.

W sobotnie popołudnie na boisku przy szkole czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla tych młodszych, jak i tych nieco starszych. Można było podziwiać występy teatralne dzieci i młodzieży, ale także zespoły wokalno-muzyczne. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, z której dochód przeznaczony będzie na modernizację oraz doposażenia szkolnej pracowni komputerowej. Poseł Barbara Bartuś również włączyła się w organizację Pikniku fundując jedną z nagród głównych.