Strona główna

Aktualności

Z misją obserwacyjną w Albanii

Przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w dniach 22-26 czerwca 2017 roku przebywali z misją obserwacyjną na wyborach parlamentarnych w Albanii. Z Polski do Tirany udała się trzyosobowa delegacja z przewodniczącą Poseł Barbarą Bartuś na czele.

Pierwsze dwa dni pobytu w Albanii, jeszcze przed niedzielnymi wyborami, parlamentarzyści z kilkunastu krajów uczestniczyli w zorganizowanych w tym celu przez OBWE i ODHIR specjalnych briefingach. Spotkania z obserwatorami długoterminowymi ODHIR, przedstawicielami Centralnej Komisji Wyborczej oraz z przedstawicielami głównych partii politycznych pozwoliły na lepsze poznanie sytuacji przedwyborczej w tym kraju i przygotowanie się do obserwacji.

Więcej…

 

Wizyta Delegacji Republiki Uzbekistanu w Sejmie RP

Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE Poseł Barbara Bartuś i Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Poseł Stanisław Piotrowicz w czwartek 22 czerwca 2017 r. spotkali się w Sejmie RP z delegacją Republiki Uzbekistanu, której przewodniczył Pan Akmal Saidov.

Wizyta organizowana przez misję OBWE w Uzbekistanie i ODIHR związana była z pracami nad zwiększeniem efektywności działania Centrum Praw Człowieka i tym samym w realizacji zagranicznych zobowiązań Uzbekistanu w dziedzinie praw człowieka.

Więcej…

 

Dyskusja nad wzmocnieniem wsparcia rodzin

W przeddzień rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Sejmu RP, wieczorem 19 czerwca 2017 roku, Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozmowy Minister Elżbiety Rafalskiej i wiceministrów z członkami Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczyły koniecznych zmian w różnych ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin. Najwięcej czasu poświęcono sprawie realizacji programu „Rodzina 500+”

Program ten wprowadził powszechne, od drugiego dziecka, nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do ukończenia osiemnastego roku życia, a z kryterium dochodowym (800/1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

Więcej…

 

Rozmowy z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś w poniedziałek 19 czerwca 2017 r. złożyła w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wizytę nowemu Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi. Poseł Barbara Bartuś na początek pogratulowała Panu Piotrowi Ćwikowi nominacji i wyraziła nadzieję na kontynuowanie dotychczasowej bardzo dobrej współpracy.

Powodem wyjazdu do Wojewody nie była jednak sama chęć przekazania osobistych gratulacji, ale przede wszystkim kontynuacja starań o sprawy Gorlickie. Tematem pierwszoplanowym była kwestia związana z dofinansowaniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorlicach. Poseł Barbara Bartuś przypomniała też fakt wykluczenia komunikacyjnego Gorlic i konieczność zorganizowania jak najszybciej spotkania wszystkich zarządców dróg przebiegających przez powiat gorlicki, aby poszukać możliwego i nieodległego w czasie rozwiązania.

Więcej…

 

Z Małopolskim Kuratorem Oświaty o reformie systemu oświaty

W poniedziałkowe przedpołudnie 19 czerwca 2017 r. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś spotkała się z Małopolskim Kuratorem Oświaty Panią Barbarą Nowak.

Panie rozmawiały o wprowadzanej reformie systemu oświaty, ale także podsumowały konkursy historyczne dla szkół, organizowane przez Poseł Barbarę Bartuś. Była to też okazja ku temu, aby poruszyć w tym temacie współpracę w roku szkolnym 2017/2018.

Ponadto Pani Poseł opowiedziała o gorlickiej inicjatywie i przekazała książeczki pt. „Gdzie jest słoneczko”, napisane przez dzieci z publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gorlic.

Więcej…

 

Festyn Rodzinny w Białej Niżnej

W niedzielę 18 czerwca 2017 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wzięła udział w pikniku rodzinnym w Białej Niżnej. W tym roku impreza przebiegała pod hasłem „Czas na zdrowie”, a sam piknik odbył się już po raz siódmy.

Goście i mieszkańcy, którzy tak licznie przybyli, mieli możliwość wysłuchania w wykonaniu dzieci z poszczególnych klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Niżnej piosenek o zdrowym żywieniu. Na scenie uczniowie przedstawili także inscenizacje pt. „Bajka o księżniczce, która się źle odżywiała, ale szybko zmądrzała” oraz spektakl „Na straganie”.

Dodatkową atrakcją były pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu OSP w Grybowie. Ponadto imprezie towarzyszyło wiele innych atrakcji m.in. loteria fantowa, aerobik, malowanie twarzy czy „łowienie rybek”.

Więcej…

 

Uroczyste zakończenie akcji literackiej "Przedszkolaki piszą Bajkę"

Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży to jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w kończącym się roku szkolnym.

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś 14 czerwca 2017 roku w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach uczestniczyła w podsumowaniu akcji literackiej „Przedszkolaki piszą bajkę”, która została zorganizowana w celu wzbudzenia u dzieci zainteresowania czytelnictwem książek, a także rozwijanie wyobraźni artystycznej.

Inicjatywa napisania opowiadania wspólnie przez przedszkolaków z publicznych placówek znajdujących się na terenie Gorlic zrodziła się wśród opiekunek z MZS Nr 5 w Gorlicach.

Więcej…

 

U stóp Madonny Krużlowskiej

Po raz drugi w 2017 roku, w Krużlowej Wyżnej, 13 czerwca odbyło się Nabożeństwo Fatimskie. W uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Ordynariusz Tarnowski Andrzej Jeż, oraz w procesji, wśród pielgrzymów i bardzo licznie przybyłych parafian, wzięła także udział Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś.

Nabożeństwa Fatimskie w Krużlowej są odprawiane od 9 lat i stały się już tradycją. W tym roku mają one jednak szczególny charakter, wpisują się bowiem w jubileusz setnej rocznicy Objawień Fatimskich.

Nabożeństwo rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną. Następnie wszyscy z lampionami w ręku, udali się na procesję fatimską krużlowskimi dróżkami.

Więcej…

 

O przyszłości wydobycia ropy i gazu na Podkarpaciu

W poniedziałkowe przedpołudnie 12 czerwca 2017 r. Poseł Barbara Bartuś na zaproszenie PGNiG SA. Oddziału Geologii i Eksploatacji w Warszawie oraz Dyrekcji Oddziału w Sanoku wzięła udział w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Oddziału PGNiG w Sanoku.

Spotkanie dotyczyło obecnej sytuacji i przyszłości wydobycia ropy i gazu na Podkarpaciu, w tym w Ośrodku Krośnieńskim i kopalni ropy naftowej w Lipinkach oraz w Krygu.

Niestety poprzez decyzje poprzedniej koalicji rządzącej z 2010 i 2012 roku doszło do całkowitej likwidacji Kopalni Kobylanka i przed samymi wyborami w 2015 roku do częściowej likwidacji Kopalni Lipinki.

Więcej…

 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Narodowe Centrum Autyzmu

W sobotę 10 czerwca 2017 roku w Stróżach, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Narodowego Centrum Autyzmu. Wydarzenie to było połączone z Letnią Zintegrowaną Spartakiadą Niepełnosprawnych, która w Stróżach została organizowana już po raz dwudziesty pierwszy. W uroczystościach uczestniczyła Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś oraz Wiceminister Zdrowia Poseł Józefa Szurek – Żelazko.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele parafialnym o godz. 10, a później wszyscy przemaszerowali w kierunku Hospicjum, gdzie już wkrótce po sąsiedzku powstanie ośrodek dla chorych na autyzm. Na placu budowy wszyscy najważniejsi goście podpisali akt erekcyjny oraz wmurowali kamień węgielny.

Więcej…